Parafia św. Antoniego
Ogłoszenia
Święty Antoni Padewski, Patronie naszej Parafii - módl się za nami

 

 

NIEDZIELA PALMOWA CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ            

13 kwietnia 2014

 

1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna najważniejszy okres naszych przygotowań do świętowania Zmartwychwstania Pańskiego. Starajmy się przeżyć ten tydzień w skupieniu, uczestniczyć w rekolekcjach i nabożeństwach Wielkiego Tygodnia, aby wzmacniać naszą wiarę i coraz pełniej i bardziej świadomie przeżywać największe wydarzenie w historii zbawienia.

 

2. Okazja do spowiedzi w tym tygodniu będzie jeszcze w następujące dni: - w Wielki Poniedziałek i Wielki Wtorek - po Mszy św. wieczornej podczas adoracji. W Wielki Czwartek rano od godz.7:00 do 7:45.

 

3. W Wielki Czwartek rano ksiądz biskup odprawi w Bazylice Miłosierdzia Mszę krzyżma o godz.10:00 Podczas tej Mszy św. kapłani odnowią swoje przyrzeczenia oraz zostaną poświęcone oleje, które następnie są wykorzystywane podczas udzielania sakramentów: chrztu, bierzmowania, sakramentu namaszczenia chorych oraz święceń prezbiteratu i biskupstwa.

 

4. Wieczorem Mszą św. Wieczerzy Pańskiej rozpoczniemy celebrację Triduum Paschalnego, które będzie trwało do niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Są to już dni świąteczne, gdyż wspominamy i celebrujemy najważniejsze wydarzenia naszego odkupienia. Dlatego też, mimo iż są to dla wielu z nas jeszcze dni robocze, postarajmy się nie opuszczać tych nabożeństw. Msza św. Wieczerzy Pańskiej będzie sprawowana w naszej parafii o godz.18:30. Liturgia Wielkiego Piątku rozpocznie się o godz.18:30. Tego dnia Droga Krzyżowa o godz.17:00. Natomiast liturgię Wigilii Paschalnej, która rozpoczyna już świętowanie uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, rozpoczniemy o godz.18:30. Program wywieszony jest w gablocie przy wyjściu z kościoła, można go również znaleźć na stronie internetowej naszej parafii...; wychodząc z kościoła możemy również zabrać karteczki, na których wydrukowany jest porządek nabożeństw Wielkiego Tygodnia.

 

5. Wielki Czwartek to także dzień ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. Nie zapominajmy w tym dniu o dziękczynieniu za tak wielkie dary. I choć dla uczczenia Najświętszego Sakramentu zostało ustanowione osobne święto - uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa, zwane potocznie Bożym Ciałem, a obchodzone już po zakończeniu okresu wielkanocnego, spróbujmy jednak również w Wielki Czwartek poświęcić trochę czasu na adorację i dziękczynienie Pana Jezusa w „Ciemnicy" do godz.21:00.

 

6. Wielki Piątek to dzień, w którym wspominamy mękę Pana Jezusa, dlatego też na znak jedności z Nim zobowiązani jesteśmy do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i ścisłego postu, podobnie jak to było w Środę Popielcową, gdy rozpoczynaliśmy czas przygotowania do uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Przypominamy, że wstrzemięźliwość od potraw mięsnych obowiązuje wszystkich od 14. roku życia, bez górnej granicy wieku, natomiast post ilościowy obowiązuje od 18. do 60. roku życia.  Możemy w tym dniu spożyć jeden posiłek do syta, a pozostałe dwa tylko, aby się trochę pożywić. Niech post w tym dniu nie będzie dla nas jedynie obowiązkiem, lecz niech stanie się wyrazem naszej miłości do Tego, który za nas oddał swoje życie. Zachęcamy również, by także w sobotę zachować wstrzemięźliwość w spożywaniu posiłku, co pozwoli nam z tym większą radością w sercu zasiąść do wielkanocnego stołu w niedzielny poranek.

 

7. Wielka Sobota jest dniem, w którym podobnie jak w Wielki Piątek nie sprawuje się Mszy św. Liturgia Wigilii paschalnej o godz.18:30 wieczorem, jest już rozpoczęciem celebracji uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego.

Błogosławienie pokarmów rozpoczniemy od godz.11:00 i będzie się ono odbywało co godzinę do godz.16:00. W tym czasie będzie również trwała adoracja Najświętszego Sakramentu przy grobie Pana Jezusa. Postarajmy się zatem tak zaplanować nasze przyjście do kościoła, abyśmy mogli zatrzymać się choć 15 min. na adoracji. O godz.12:00 poświęcenie pokarmów przed kościołem. Po święceniu rozstrzygnięcie konkursu na pisankę wielkanocną. Dzieci które będą uczestniczyć w konkursie proszone są o przyniesienie pisanek na konkurs  w godz. 11.30 do 12.00.

Łańcuszek ofiarnych serc: - za ofiary złożone na ręce Pani Józefy Baczyńskiej mieszkańców z ulicy: - Zarzecze, Na Błonie, Lindego, Trawiasta na kwiaty do Bożego Grobu - 900,-zł -  składamy podziękowanie słowami - wielki Bóg zapłać!

Na dary świąteczne dla najbardziej potrzebujących w naszej parafii czeka kosz - dar ołtarza obok stolika z gazetami i w sklepie Państwa Nowakowskich. Prosimy, aby potrzebujący przyszli na godz.16:00 do domu parafialnego po te dary.

 

Na miłosiernych jak jeszcze  czekają baranki wielkanocne.

 

Wszystkim Solenizantkom i Solenizantom bieżącego tygodnia, składamy serdeczne życzenia - prosząc Dobrego Boga, o łaskę zdrowia i wiele, wiele potrzebnych łask, wyproszonych przez wstawiennictwo Matki Najświętszej, św. Antoniego i swoich Patronów.

 

 

 

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

ZACHĘCAMY DO LICZNEGO UDZIAŁU W LITURGII TRIDUUM PASCHALNEGO.

WIELKI CZWARTEK (17.04.2014)

DZIEŃ USTANOWIENIA SAKRAMENTÓW:

 EUCHARYSTII I KAPŁAŃSTWA

 

Msza św. WIECZERZY PAŃSKIEJ o godz. 18.30. Po Mszy św. przeniesienie Pana Jezusa do Kaplicy Czuwania -  „Ciemnicy"  -

-  adoracja potrwa do godz. 21.00.

W tym dniu Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz zaprasza /w Wielki Czwartek/ na Mszę św., poświęcenia Krzyżma św., na godz. 10:00 do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach grupy parafialne: ministrantów, lektorów, schole - w strojach liturgicznych.


WIELKI PIĄTEK (18.04.2013)

DZIEŃ MĘKI I ŚMIERCI PANA JEZUSA

W tym dniu obowiązuje post ścisły (wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, oraz możliwość przyjęcia trzech posiłków w ciągu dnia, w tym tylko jednego do syta.

Od godziny 9:00 rano adoracja Pana Jezusa w „CIEMNICY".

 ADORACJĘ  PANA JEZUSA W  CIEMNICY  POWIERZAMY  MIESZKAŃCOM WEDŁUG   NASTĘPUJĄCEGO  PORZĄDKU:

  O godz. 9.00 - adoracja dziatwy szkolnej i  Droga Krzyżowa z udziałem dzieci

10.00 - 11.00: mieszkańcy ulic: Bronowickiej, Wernyhory, Zielony Most, Wieniawy-Długoszowskiego, Pod Strzechą

11.00 - 12.00: mieszkańcy ulicy Katowickiej

12.00 - 13.00: młodzież gimnazjalna i ponad gimnazjalna

13.00 - 14.00: mieszkańcy ulicy Władysława Żeleńskiego

14.00 - 15.00: mieszkańcy ulic: Palmowej, Groszkowej, Narcyzowej

15.00 - 16.00:  modlitwy rozpoczniemy koronką do Miłosierdzia Bożego - mieszkańcy ulic: Pasternik i Radzikowskiego, Tetmajera, Ks. Truszkowskiego

16.00 - 17.00: mieszkańcy ulic: Balickiej i Lindego

17.00 - 17:30: mieszkańcy ulic: Na Błonie, Legendy, Trawiastej, Zarzecze

O 17.00 Droga Krzyżowa, o godz.18:30 LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ.

Po liturgii, przeniesienie Najświętszego Sakramentu do „GROBU PAŃSKIEGO" -  Adorację rozpoczniemy od odśpiewania  GORZKICH ŻALÓW,  adoracja potrwa do godz. 21:00.

 

WIELKA SOBOTA (19.04.2014)

WIGILIA PASCHALNA

Adoracja Pana Jezusa w GROBIE od godz. 8.00 - szczególnie zapraszamy do prowadzenia modlitw grupy parafialne - członków Duszpasterskiej Rady Parafialnej, siostry i braci w modlitwie Żywego Różańca, Bractwo Dusz czyśćcowych, parafialny zespół charytatywny  - do 18.30.

Od godz. 11.00 (co godzinę) do 16.00, poświęcenie w kościele pokarmów na stół wielkanocny. / tylko o godz.12:00 przed kościołem /

Przychodząc poświęcić pokarmy na stół wielkanocny pamiętajmy, że w kościele, przy „Grobie Pana Jezusa" trwać będzie adoracja Najświętszego Sakramentu. Zatrzymajmy się i w modlitwie podziękujmy Panu Jezusowi za Jego Rany i Krzyż.

Pięknym wielkosobotnim zwyczajem jest dzielenie się poświęconymi pokarmami z ludźmi ubogimi i samotnymi. Pragniemy ten zwyczaj podtrzymywać. Przy wejściu do naszego kościoła będzie przygotowany kosz na te dary, które w tym samym dniu, po ostatnim poświęceniu pokarmów o godz.16:00, zostaną rozdane przez parafialny zespół charytatywny najbardziej potrzebującym. Potrzebujących zapraszamy do domu parafialnego po odebranie darów po ostatnim święceniu o godz.16:00.

Tradycyjnie o godz. 12.00 przed kościołem poświęcenie pokarmów, według zwyczaju „bronowickiego". Po poświęceniu pokarmów, - dla dzieci i młodzieży odbędzie się konkurs organizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Bronowic, na najładniejszą pisankę, zapraszamy do wzięcia udziału dzieci i młodzież w tym konkursie. po święceniu rozstrzygnięcie konkursu na pisankę wielkanocną. Dzieci które będą uczestniczyć w konkursie proszone są o przyniesienie pisanek na konkurs  w godz. 11.30 do 12.00.

Przez cały dzień, przed głównym ołtarzem będzie położony KRZYŻ ADORACYJNY, który został odsłonięty podczas wielkopiątkowej liturgii. Podejdźmy do Krzyża, aby uczcić pięć dużych ran Pana Jezusa składając pocałunek na  wizerunku Ukrzyżowanego Zbawiciela, w miejscu wbitych gwoździ i  przebitego boku. Przy okazji adoracji Krzyża składamy ofiary przeznaczone na utrzymanie Bazyliki Grobu Pana Jezusa w Jerozolimie.

O godz. 18.30 rozpocznie się LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ. Poświęcenie ognia i paschału przed kościołem; Liturgia Słowa; poświęcenie wody chrzcielnej z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych; Liturgia Eucharystii.

Prosimy na wieczorną liturgię zabrać ze sobą świece od Chrztu św., lub Gromnicę.

W przyszłą niedzielę (20.04.2014)  - WIELKANOC  -

 

 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego.

Procesja rezurekcyjna jest uroczystym ogłoszeniem Zmartwychwstania Chrystusa i wezwaniem całego stworzenia do udziału w triumfie Zmartwychwstałego, początek procesji o godz. 6.00 - rano, a po niej Msza św.

Na procesję rezurekcyjną zapraszamy mężczyzn do niesienia baldachimu, kobiety i dziewczęta do niesienia feretronów, lektorów starszych i młodszych, młodzież.

Zachęcamy wszystkich do uczestnictwa w procesji - w strojach regionalnych i mundurach galowych, zajmując miejsce w procesji przed Najświętszym Sakramentem.

 

Pozostałe Msze św. w tym dniu -  o godz. 10.00;   12.00  i   18.00.

 

Odpust zupełny pod zwykłymi warunkami podczas Triduum Paschalnego można uzyskać: - w Wielki Czwartek za pobożne odśpiewanie po Mszy Wieczerzy Pańskiej, przed uroczyście wystawionym Najświętszym Sakramentem  - „Przed tak wielkim".

 


 

W Wielki Piątek  -  można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, za pobożne uczestnictwo w adoracji Krzyża, podczas liturgii Męki Pańskiej.

W Wielką Sobotę  można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, za odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych podczas Mszy Wigilii Paschalnej.

 

Są jeszcze wielkanocne baranki Caritas. Zachęcamy do pomocy potrzebującym, którymi opiekuje się Krakowska Caritas (cena baranka 5,00 zł, ofiara ponad to, zostanie przeznaczona do dyspozycji parafialnego zespołu charytatywnego).

 
   
Następna >>  
Ta strona używa pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies we własnej przeglądarce internetowej. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności .
Ogłoszenia

Aktualności

Księża w parafii

Msze św. w kościele

Dojazd do kościoła

Różne

Listy

Galeria zdjęć

Rada Parafialna

Sakramenty

Historia

Kontakt

16.4.2014
Środa
Parafia pod wezwaniem św. Antoniego konto: 52 1020 2906 0000 1202 0095 2762
sponsor