Parafia św. Antoniego
Ogłoszenia
ogłoszenia

To czyńcie na moją pamiątkę.

Święty Antoni Padewski, Patronie naszej Parafii –

módl się za nami

 

DWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU  28 września 2014

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1. Przeżywamy dziś 26. niedzielę w ciągu roku, która jest zarazem ostatnią niedzielą miesiąca września. Liturgia zwraca naszą uwagę na sposób myślenia i postępowania. Warto, byśmy w tym rozpoczynającym się tygodniu poświęcili trochę czasu na refleksję nad tym, jaka wygląda zgodność pomiędzy tym, w co wierzymy, a tym, jak postępujemy. Jest to szczególnie istotne, jeśli uświadomimy sobie, że naszym postępowaniem mamy dawać świadectwo naszej wiary. A zatem: jakie jest to moje świadectwo?

 

2. Za kilka dni rozpocznie się miesiąc październik. Jest on w naszej polskiej tradycji poświęcony odmawianiu różańca świętego. Nie zapominajmy o tej prostej, ale jakże skutecznej modlitwie, która była tak bardzo doceniania przez wielu świętych. Również nasz rodak papież Jan Paweł II nie rozstawał się z różańcem. Zachęcamy również, by wziąć do ręki jego list apostolski na temat różańca: „Rosarium Virginis Mariae” ogłoszony na rozpoczęcie Roku Różańca 16 października 2002 roku. Nabożeństwa różańcowe będą odprawiane w naszym kościele codziennie o godz.18:00. Zachęcamy do udziału w nich każdego, kto boryka się z różnymi trudnościami, problemami. Powierzające je Matce Bożej, możemy ze zdziwieniem odkryć, jak bardzo zmienia się nasze do nich nastawienie i jak Ona pokazuje drogi wyjścia z sytuacji, z których wydaje się, że już wyjścia nie ma.

 

3. Jutro, w poniedziałek, 29 września, celebrujemy święto Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała. Są oni nam dani jako potężni orędownicy na naszej drodze do Boga. Każdy z nich ma do spełnienia inne zadanie, ale wszyscy razem oddają chwałę Bogu.

 

4. A w czwartek, 2 października, wspominamy świętych Aniołów Stróżów. Ma ono nam przypominać, że każdy z nas ma swojego anioła stróża, którego zadaniem jest strzeżenie nas przed niebezpieczeństwami duszy i ciała. Ale aby było to możliwe, my musimy być uważni na jego natchnienia. Nie zapominajmy również każdego dnia polecać się opiece tego Bożego wysłannika.

 

5. Jest to zarazem pierwszy czwartek miesiąca, czyli dzień szczególnie poświęcony dziękczynieniu za dar Eucharystii i kapłaństwa oraz modlitwie o nowe powołanie do życia konsekrowanego Bogu.

6. W pierwszy piątek miesiąca Msza św. ku czci Najświętszego Serca Pana będzie o godz.18:30. Natomiast wszystkich pragnących skorzystać z sakramentu pojednania zapraszamy do kościoła od godz.6:40 – rano popołudniu od godz.17:00. Odwiedziny chory i starszych z Komunią Pierwszopiątkową od godz.8:30

 

7. W pierwszą sobotę miesiąca, 4 października, wspominamy św. Franciszka z Asyżu, założyciela franciszkanów, który przez swoje życie zgodne z wymogami Ewangelii przyczynił się do odnowy całego ówczesnego Kościoła. Święty ten ma również wiele do powiedzenia dzisiaj, zwłaszcza jeśli chodzi o umiłowanie stworzenia, ale nie ze względu na nie samo, lecz ze względu na szacunek do Boga, który wszystko stworzył.

 

W tym tygodniu patronują nam:

·        30 IX  /wt./– św. Hieronim (ok. 345-419 lub 420), prezbiter, doktor Kościoła, któremu zawdzięczamy tłumaczenie Pisma Świętego na język łaciński;

·        1 X /śr./– św. Teresa od Dzieciątka Jezus (1873-1897), dziewica i doktor Kościoła, patronka misji katolickich .

 

 

O godz.9:15, zbiórka ministrantów i kandydatów na ministrantów.

Dziś o godz.9:00, spotkanie drugich i trzecich klas gimnazjum. Kandydaci proszeni są o przyniesienie wypełnionych indeksów z religii i „Dzienniczków Kandydatów do Bierzmowania”.

Dziś o godz.18:00 – celebracja przygotowująca dzieci do Pierwszej Komunii św.

 

Wszystkim Solenizantkom i Solenizantom bieżącego tygodnia, składamy serdeczne życzenia – prosząc Dobrego Boga, o łaskę zdrowia i wiele, wiele potrzebnych łask, wyproszonych przez wstawiennictwo Matki Najświętszej, św. Antoniego i swoich Patronów.

 

Składam serdeczne Bóg zapłać! - Paniom i Panom za wczorajszą pracę w kościele, porządkując nawę po wymianie okien.

 

Modlitwa za Ofiarodawców:

Módlmy się za Naszą Wspólnotę Parafialną, która okazując  wyjątkową ofiarność i poświęcenie dba o stan techniczny Naszego Kościoła, który jest naszym domem modlitewnym i miejscem spotkania z naszym Stwórcą i Zbawicielem.

 

Komunikat

      w przedmiocie rozliczenia wykonanej usługi remontowo –   

    budowlanej, tj. wymiany okien w zachodniej nawie Kościoła

 

W dniu 25 września 2014 r. zakończył się remont i został podpisany protokół odbioru              z wykonania usługi remontowo – budowlanej, która miała miejsce w dniach 15 do 24 września 2014 r., potwierdzający dokonanie odbioru przedmiotowej usługi remontowo – budowlanej i montażu stolarki okiennej,  sześciu  okien aluminiowych,     o profilu IMPERIAL w zachodniej nawie naszego Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Świętego Antoniego z Padwy w Krakowie – Bronowicach Małych. Wykonawcą wszelkich przedmiotowych robót była F. H. U. „ JANIK ”, – reprezentowana przez Pana Piotra Janika.

Jednocześnie informujemy, iż wypłata należności za przedmiotowe usługi została zrealizowana w 2. ( słownie : dwóch ) transzach, przelewem na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy.

Na podstawie Faktury końcowej nr : 1331 / 9 / 2014, wystawionej dnia 25 września 2014 r. dokonano przelewem bankowym zapłaty ustalonej wysokości kwoty, pozostałej do rozliczenia, a mianowicie kwoty : 26 742,60 PLN

( słownie: dwadzieścia sześć tysięcy siedemset czterdzieści dwa złote sześćdziesiąt groszy)

Łączna kwota przedmiotowej usługi remontowo – budowlanej wraz z wykonaniem przedmiotowych 6. ( słownie : sześciu ) okien i ich montażem w zachodniej nawie Kościoła wyniosła : 39. 630,60 PLN.

( słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści złotych sześćdziesiąt groszy ).

Stan rachunku bankowego i zgromadzonych na nim środków finansowych – „ na potrzeby Parafii – wymianę okien ”, na niedzielę – dzień 28 września 2014 AD, po całkowitym uregulowaniu należności za wykonane w nawie zachodniej usługi, wynosi :     -    15.923,-zł PLN.

 

Drodzy Parafianie, Drodzy Goście.

Składając Wszystkim Ofiarodawcom serdeczne podziękowania słowami Bóg Zapłać przypominamy, że nadal kontynuujemy akcję zbierania funduszy na 7 okien po stronie wschodniej Kościoła, licząc na wsparcie i ofiarność.
Ksiądz Proboszcz
Duszpasterska Rada Parafialna

Ofiary złożone na tacę na wymianę okien - 21.09.2014r.
      1.anonimowo                                             200zł
      2.anonimowo                                             200zł
      3.Renata,Jerzy,Karolina Maciaś                  500zł
      4.anonimowo                                             100zł
      5.anonimowo                                             200zł
      6.Rodzina Pabian                                       300zł
      7.anonimowo  ul. Na Błonie                         500zł

Ofiary złożone drogą elektroniczną do 28  września 2014r.

Pani Halina Madej   - 100,-zł

Pani Magdalena Szymczak    100,-zł

Pani Małgorzata Goszczyńska – 300,-zł

Wszystkim Ofiarodawcom składamy podziękowanie – słowami  - Bóg  zapłać!

Wpłata na adres -  Parafia Rzymskokatolicka „Świętego Antoniego z Padwy”, ul. Pod Strzechą nr-18, 31-352 Kraków,

 - tytuł wpłaty: - „na potrzeby parafii – na wymianę okien ”

 konto ma numer – 52  1020  2906  0000  1602  0325  8159.

 

Drugi odpust parafialny, ku czci Matki Bożej Różańcowej  /niedziela/ - 6 października 2013r.

Sumę odpustową z kazaniem o godz.12:00, odprawi ks.  dr Grzegorz Babiarz

 

W niedzielę /6.X/ w naszej parafii będziemy obchodzić zewnętrzną uroczystość odpustową ku czci NMP Różańcowej. Po Mszy św. o godz10:00,  zacznie się procesja różańcowa z Najświętszym Sakramentem wokół kościoła do czterech ołtarzy, piaty będzie w kościele. Przy każdym ołtarzu będzie rozważana jedna tajemnica Światła i odmawiany jeden dziesiątek różańca.

Ø O prowadzenie pierwszej Tajemnicy Światła   - prosimy Różę „Św. siostry Faustyny Kowalskiej”.

Ø O prowadzenie drugiej Tajemnicy Światła  - prosimy Różę „Św. Józefa, Oblubieńca NMP” .

Ø O prowadzenie trzeciej Tajemnicy Światła - prosimy Różę „Św. Zofii”.

Ø O prowadzenie, czwartej Tajemnicy Światła -  prosimy Bractwo Dusz w Czyśćcu Cierpiących.

Ø O prowadzenie piątej  Tajemnicy Światła, prosimy Chór Parafialny.

Na procesję różańcową prosimy: - czterech mężczyzn do niesienia baldachimu nad Najświętszym Sakramentem, chór parafialny, dzieci w bieli, niewiasty i dziewczęta do niesienia feretronów, lektorów i ministrantów.

 

Siostry i Braci w modlitwie różańcowej, członków Duszpasterskiej Rady Parafialnej i młodzież,  prosimy wzorem ubiegłych lat, o czuwanie w przygotowaniu i przyozdobieniu czterech ołtarzy różańcowych na zewnątrz kościoła.

 

O przygotowanie; -

1.-  ołtarza od strony starej plebanii, prosimy mieszkańców: - ul. Pod Strzechą i Boja Żeleńskiego, w tym roku uprasza się  mieszkańców także, o wykonanie dekoracji ołtarza.

2.- ołtarza od strony p. Gocyków – prosimy mieszkańców ul. Tetmajera i Włodzimierza Żeleńskiego:

3.- ołtarza przy kapliczce Matki Bożej Lourdeńskiej – prosimy mieszkańców ul. Balickiej i Wernyhory;

4.- ołtarza przy plebanii nowej – prosimy mieszkańców ul. Katowickiej, Palmowej i os. Złota Podkowa.

5. – ołtarz w kościele  - uprasza się mieszkańców pozostałych ulic, o  dołączenie się do upiększenia kościoła.

Gorąco zapraszam mieszkańców z innych ulic, o wsparcie mieszkańców z wyznaczonych ulic w przygotowaniu ołtarzy. Doświadczenie pomoże w następnych latach samodzielnie przygotowywać ołtarze.

Prosimy uczestników Mszy św. o godz.10:00, aby pozostali na procesję różańcową, a tych, którzy wybiorą się na sumę o godz.12:00, prosimy, aby przybyli już na godz.11:00 i także wzięli udział w procesji.

Za udział w procesji, udziela się wiernym, odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami.

 


   
Następna >>  
Ta strona używa pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies we własnej przeglądarce internetowej. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności .
Ogłoszenia

Aktualności

Księża w parafii

Msze św. w kościele

Dojazd do kościoła

Różne

Listy

Galeria zdjęć

Rada Parafialna

Sakramenty

Historia

Kontakt

02.10.2014
Czwartek
konto parafii: 52 1020 2906 0000 1202 0095 2762 - na okna: 52 1020 2906 0000 1602 0325 8159
sponsor